Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Anasayfa Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Müvekkil odaklı çalışma prensibi doğrultusunda önceliğimiz müvekkillerimizin ihtiyaç ve hukuki menfaatleri olmak üzere öngörülü, hızlı, doğru, zamanında, vaat edilen koşullarda hizmet sunmak; karşılıklı saygı, nezaket ve adalet kuralları çerçevesinde çalışmak.

Tüm çalışma ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Üstün iş ahlakı, disiplinli ve dürüst çalışmak temel ilkemizdir.

Gerçekleştirilen tüm faaliyetler ile davalara ilişkin tüm gelişmeler gecikmeksizin müvekkillerimizle paylaşılır.

Müvekkillerimizin ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizli ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Müvekkillerimizin tüm faaliyetlerine ve özeline ilişkin gizli bilgileri koruruz.

Derya Hukuk Bürosu , müvekkillerinin ihtiyaçlarına odaklanarak, en hızlı ve tatminkar çözümleri, mesleğin onur ve haysiyetiyle bağdaşacak şekilde sunmayı ilke olarak benimsemiştir.

Bu kapsamda avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliğine sahip olması, sır saklama yükümlülüğü, her türlü hukuki mesele anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun şekilde çözümlenmesi amacını güden çalışma politikamız, Avukatlık Kanunu’nun genel ilkeleri doğrultusunda belirlenmiştir.

Büromuzda, müvekkil ve müvekkil adayı gerçek ve tüzel kişilerle yapılan görüşme ve toplantılar neticesinde somut olayın durumuna göre gereken hukuki prosedür işletilmektedir. Bu aşamada uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi imkanı varsa uzlaşma yoluna gidilmekte, dava aşamasına gelmiş vakalarda ise hak kayıplarının yaşanmaması için derhal uygulamaya geçilmektedir.

Hukuk dışında uzmanlık gerektiren konulara ilişkin olarak gerekli olan durumlarda konusunda uzman mali müşavirler, akademisyenler ve tercüme ofisleriyle de bağlantılı çalışmalarımız sayesinde, her yönüyle müvekkillerimize en nitelikli hizmet ulaştırılmaktadır.

 


Kalite Politikamız

Daha detaylı bilgi için bize sizi arayalım...